Foliering og interiør

I dag er kontorlandskap, skoler og helsebygg i endring. Der det før var små cellekontor er det i dag landskap, stillerom, arbeidssoner, sosiale soner og teamsrom. Det krever en helt annen type veifinning og skjerming enn før. De moderne glassveggene og landskapene gir nye muligheter til å lage estetisk gode veggflater. Samtidig kan god design formidle identitet, tilhørighet og gi verdifull informasjon på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og spesiell utforming. Vi designer og samarbeider med interiørarkitekt eller tar hensyn til eksisterende profil for å sikre at form og funksjon blir utarbeidet på en gjennomført og meningsfull måte.

Foliering og interiør
Tilbake til toppen