Om MAKE!Graphics


MAKE!Graphics er en fullskala grafisk bedrift, og vi tilbyr en unik kombinasjon av kreativitet, rådgiving, grafisk design, produksjon og produktutvikling. Vi skaper, leverer og kommuniserer mening og verdi, som forsterker din merkevare.

Think. Create. Experience er vårt nye slogan! Think. Create. Experience. omhandler prosessen vår, fra din utfordring, frem til du og kundene dine opplever produktet eller tjenesten i sin helhet.

Think
MAKE! some new ideas
Think handler om tankeprosessen, samarbeidet og kunnskapen som vi har innad i MAKE!Graphics. Vi er et team som har den rette kombinasjonen av kreativitet og kunnskap for å lage verdiskapende konsepter, produkter og løsninger som møter dine behov.

Create
We MAKE! you visible
Create er hvordan vi bringer idéen ut i live, på hvilket format, i hvilken størrelse, og på det mest bærekraftige materialet. Create er produkter og løsninger som er langsiktige, inspirerende, kreative og bærekraftige.

Experience
We MAKE! you shine
Experience er verdien vi leverer til deg som kunde, men også verdien løsningen gir til dine kunder igjen. Vi ønsker ikke at god visuell kommunikasjon skal gå på bekostning av miljøet, noe som vi alltid jobber for å unngå. Vi ønsker at du er synlig på de rette flatene, med det rette budskapet, på den måten at det skaper verdi for deg, dine kunder og miljøet.

miljøengasjement er vår kjerneverdi

Våre verdier - hva betyr de for deg?

Rådgivende
I et møte med oss, skal du oppleve at vi har en rådgivende og utfordrerne tilnærming til dine behov. Noe som vil si at gjennom vår fagkunnskap, kreativitet og miljøengasjement vil vi utfordre deg for å finne løsninger som gir maksimal kommersiell effekt, kombinert med et lavt klimaavtrykk.

Inspirerende
Vi elsker det vi driver med! Vi er så glade i jobben vår at det smitter. Med vår lidenskap og engasjement ønsker vi å inspirere til kreativitet og bærekraftige løsninger.

Langsiktige
Vi har en langsiktig tilnærming til alt vi gjør. Vi har i grunn ikke særlig tro på kortsiktige løsninger. Langsiktighet i et kundeforhold innebærer for oss å være tydelige, ærlige, og ha evne til å utfordre for og finne løsninger med lang levetid og effekt. Dette er bra for både miljøet og regnskapet!

Miljøengasjerte
Behovet for klimaomstilling og -handling har aldri vært større enn nå. FNs klimarapport beskriver en alvorlig situasjon som krever umiddelbar reaksjon. MAKE!Graphics skal være en positiv pådriver i den grønne næringsutviklingen. For oss innebærer det store investeringer i riktig produksjonsutstyr, strenge miljøkrav til våre underleverandører og våre egne prosesser, samt tydelige og gode råd til våre kunder.

I MAKE!Graphics setter vi miljøengasjementet vårt helt øverst. I alt vi gjør, rådgir og skaper, stiller vi oss spørsmålet:er dette i tråd med visjonen vår?


Visjonen vår:
«Vårt mål er en verden hvor all visuell kommunikasjon er bærekraftig»

Misjon:
Gjennom gode råd og en miljøvennlig verdikjede skal vi lage mer bærekraftige produkter for våre kunder.

Selskapsrapporter:

    Likestillingsredegjørelse