Bærekraft

Hvilke tiltak vi gjør

Miljø og bærekraft står sentralt i MAKE!Graphics og er forankret i vår strategi og verdisett. Vår visjon er en verden der all kommunikasjon er bærekraftig. Det skal vi få til gjennom en miljøvennlig verdikjede, gode råd og veiledning til våre kunder.

Vi skal være helt ærlige, det er et stykke å gå. Men når veien er lang så er det bare en ting å gjøre; begynne å gå. Skritt for skritt, dag for dag blir vi litt bedre.

Noen forbedringer er store. Som å inngå avtale med maskinleverandør som har et sterkt fokus på energieffektive maskiner og et kontinuerlig kretsløp for forbruksartikler. Bytte ut fossilbilparken med elbiler. Investere i LEAN-sertifisering for en mer effektiv produksjonslinje uten feil og svinn. Kontinuerlig vurdere vår fysiske tilstedeværelse. Vi ønsker å være strategisk plassert i Norge slik at vi kan tilby kortreiste produkter og tjenester.

Andre tiltak er av mindre art, men mange bekker små... Vi prøver ut en returordning for plater og bannere som får ny bruk som emballasje. Papir og stålspiral som ellers blir kappet vekk i ordinær produksjon får nytt liv som notatblokker. Våre medarbeidere er svært engasjerte og kommer på nye tiltak rett som det. Det engasjementet har resultert i opprettelse av en egen miljøgruppe. Miljøgruppa skal jobbe med identifisere grønne utviklingspotensialer og presentere forslag til forbedring.

Å utfordre hverandre

Vi tenker at det viktigste arbeidet for en bærekraftig bransje er å utfordre hverandre. At vi stiller spørsmål og krav til våre leverandører. At våre kunder spør etter alternativer og informasjon. Og at vi utfordrer våre kunder på sine behov og gir råd i hele prosessen. Ved å stille spørsmål og sparre med hverandre har vi bedre forutsetninger for å få til en bærekraftig forandring.

Merker og sertifiseringer

I den grafiske bransjen er miljømerker og sertifiseringer viktige indikatorer for en bærekraftig praksis. De signaliserer at virksomheter tar ansvar for miljøpåvirkning og produksjonsprosesser. Generelt sett gir miljømerker oss muligheten til å ta valg ved å støtte produkter og tjenester som er i tråd med miljøvennlige prinsipper.

Vi benytter kun råvarer fra ansvarlige leverandører. Vår avdeling i Stor-Oslo er Svane-sertifisert. I tillegg er MAKE!Graphics ISO 9001-sertifisert og medlem i Grafisk bransjeforening som står bak Trykt i Norge. Spør oss om merkene neste gang du skal bestille trykksaker.

Nøkkeltall

MAKE!Graphics verdsetter og fremmer mangfold og likestilling. Vi er opptatt av å opprettholde et godt arbeidsmiljø basert på respekt for hver persons unike og likeverdige verdi. Grafisk bransje har i lang tid vært et mannsdominert yrke. Dette er vi svært bevisste på og har fokus på å utligne kjønnsbalansen.

57
%
av nyansettelser siste 24 mnd er kvinner
43
%
kvinnelige ansatte
101
%
ansatte fordelt på åtte lokasjoner

Rapporter

Produkter og tjenester
Tilbakestill
Bergen
Kristiansand
Sandnes
Sarpsborg
Stor-Oslo (Lørenskog)
Trondheim
Tønsberg
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ingen resultater.
Tilbake til toppen