Skilt og veifinning

Veifinning, eller wayfinding på engelsk, er kunnskapen om hvordan vi navigerer oss i et større område. Målet med god veifinning og skiltplaner, er at alle brukere, uavhengig av funksjonsevne, skal sørge for trygg ferdsel og gi muligheten til å finne frem på en så enkel og intuitiv måte som mulig.

Når vi utvikler en skiltplan utarbeides den på grunnlag av helhetstenkning for en bygning eller et område. Planen skal sikre at alle viktige veivalg og steder blir kartlagt og merket. Skiltplanen skal ivareta behov for synlighet, veivisning og opplysning. Dette skal utføres ut fra krav til universell utforming, nasjonalt lovverk for fasadeskilting og dekke de øvrige merkingsbehov som er for arealet. 

Skiltplanen skal til syvende og sist gi en samlet oversikt over hvilke typer skilt som skal benyttes, hvordan de skal produseres, hvilke materialer som skal benyttes, funksjoner, hvor de skal plasseres, utforming og informasjon på skiltene. En gjennomarbeidet og funksjonell skiltplan inneholder alt fra logisk veifinning til enkel re-bestilling og vedlikehold av skilt.

Vi utvikler ofte en skiltplan sammen med en folie- og interiørplan. Da sikrer vi at den visuelle identiteten blir tydelig både ute og inne.

Skilt og veifinning
Tilbake til toppen