MAKE! Contact


Hyggelig at du vil ta kontakt med oss. Velg en av våre avdelinger fra listen under.
Vi minner om at Høvik, Gardermoen og Parkveien er flyttet og inngår i avd. Stor-Oslo (Lørenskog).


Bergen

Sandviksveien 163, 5035 Bergen
Tlf.: +47 55 55 30 55
Tlf.: +47 55 13 77 40
E-post: sandviken@makegraphics.no

Drammen

Øvre Storgt. 9, 3018 Drammen
Tlf.: +47 31 02 11 50
E-post: drammen@makegraphics.no

Gardermoen - VI HAR FLYTTET TIL STOR-OSLO

Høvik - VI HAR FLYTTET TIL STOR-OSLO

Kristiansand

Barstølveien 22, 4636 Kristiansand
Tlf.: +47 38 07 00 50
E-post: sorlandsparken@makegraphics.no

Stor-Oslo (Lørenskog)

Luhrtoppen 2, 1470 Lørenskog
Tlf.: +47 22 80 67 00
E-post: lorenskog@makegraphics.no

Oslo avd. Parkveien - VI HAR FLYTTET TIL STOR-OSLO

Sandnes

Luramyrveien 75, 4313 Sandnes
Tlf.: +47 51 85 85 85
E-post: sandnes@makegraphics.no

Sarpsborg

Råkilveien 1, 1710, Sarpsborg
Tlf.: +47 69 12 72 10
E-post: sarpsborg@makegraphics.no

Trondheim

Søndre gate 14, 7011 Trondheim
Tlf.: +47 73 87 71 20
E-post: sondregate@makegraphics.no

Tønsberg

Halfdan Wilhelmsens Allé 1B,3110 Tønsberg
Tlf.: +47 33 20 14 20
E-post: tonsberg@makegraphics.no

Administrasjon

Luhrtoppen 2, 1470 Lørenskog
Tlf.: 03218
Tlf.: +47 22 20 50 00
E-post: regnskap@makegraphics.no

Fabrikken

Luhrtoppen 2, 1470 Lørenskog

Faktura og regnskap

MAKE!Graphics AS
Org.nr: 920 415 326
Postboks: 33, Alnabru
Post nr.: 0614 Oslo
E-post: regnskap@makegraphics.no

Sentrale tjenester

Luhrtoppen 2, 1470 Lørenskog
Tlf.: +47 22 20 50 00
E-post: lorenskog@makegraphics.no