16
.
02
16
.
02
Skrevet av Rebecca Borge
Foto: Rebecca Borge

Miljøgruppa er igang

Bærekraft og miljøtiltak står høyt på agendaen, både hos oss og våre kunder. Men hvor grønne er vi, og hvor mye bedre kan vi bli? Det blir en del av jobben for denne gjengen når de starter opp som MAKE!Graphics første miljøgruppe.

Gruppen består av 3 meget engasjerte makere som boblet over av gode idéer på oppstartsmøtet. På spørsmål om hvorfor de meldte seg, og hva de håper kommer ut fra arbeidet er dette:

"Vi vil kartlegge hvor "grønn" MAKE!Graphics er, og lage utbedringstiltak både sentralt og lokalt. I startfasen vil vi se på hvor bredt vi skal favne, og hvor langt vi kan strekke oss for å imøtekomme kundens og våre egne økte forventninger til en holdbar bedrift. Dette blir bare viktigere med tiden og det haster å få oversikt og gode rutiner på plass.

Vi gleder oss til å komme i gang!"

Gruppen består av Mona Bostad og Thomas Griffin fra Stor-Oslo, samt Arne Blom fra Kristiansand (her på storskjerm). Det blir spennende å følge de og arbeidet de skal gjøre.

Tilbake til toppen