15
.
11
15
.
11
Skrevet av Rebecca Borge
Foto: Hanne Olsen

Etablerer egen miljøgruppe

Vi etablerer en miljøgruppe i MAKE!Graphics. Bærekraft og miljøtiltak engasjerer såpass sterkt internt at det må vi bruke til noe fornuftig. Miljøgruppa vil bestå av 4-5 personer. Medlemmene rullerer etter 1 år slik at alle som vil kan få en mulighet til å delta 😊 Hovedformålet er å identifisere grønne utviklingspotensialer og fremme utbedringsforslag. Arbeidet skal ha et fokus på tiltak innen produksjon og innovasjon som er hensiktsmessig og verdifullt. Miljøgruppa får også i oppgave å jevnlig dele kunnskap internt om sakene det jobbes med.

Tilbake til toppen