Haukeland sykehus


Vi har bistått Haukeland sykehus med skjerming, foliering og produksjon av forskjellige bilder på akryl. Enkle, varme bilder og skjerming er med på å skape en inviterende atmosfære i de offentlige rom.bilde på akryl

Bilder på akrylskjerming
frostet folie

Frostet folie | innendørs foliering | universell utforming