Embedsmannshuset


I 1969 ble den originale tapeten i salen til Embedsmannshuset på Gamle Bergen Museum erstattet med en kopi, samtidig som selve huset var under oppføring i Gamle Bergen. Å bevare tapeten var umulig, men heldigvis ble den godt dokumentert. Ved hjelp av noen gamle lysbilder fra 1969, rekonstruerte vi tapeten og produserte ny på kvalitetspapir. Tapetseringen var det selvfølgelig Einar Nilsson som utførte.


embedsmannshusetembedsmannshusetembedsmannshuset
embedsmannshuset