Espen Daland ny direktør
Espen Husebø Daland er ansatt som ny administrerende direktør i Allkopi NetPrint AS

Allkopi NetPrint AS (AKNP) informerer med dette at Espen Husebø Daland har takket ja til jobben som ny administrerende direktør i AKNP. Daland tiltrådte stillingen 14. mars 2022. Daland kommer fra jobben som Salgs- og Markedsdirektør i AKNP. Tidligere har han ledet AKNP sin avdeling i Kristiansand, før han fortsatte sin karriere som leder for salg, prosjekt og analyse, samt konstituert Adm. Dir. i marketingbyrået Nosleeptillbrooklyn. Daland er 40 år, og er bosatt i Lillesand med familie.

Om ansettelsen av Espen Husebø Daland:
Daland er ambisiøs og har fullt fokus på å være en synlig leder i alle ledd i organisasjonen. Han er godt forberedt i alt han foretar seg, og er tydelig på hva han ønsker. AKNP er overbevist om at Daland er riktig person til å lede AKNP inn i en spennende tid.

Noen spørsmål til den nye direktøren:

Hvorfor ønsket du jobben som administrerende direktør i AKNP?
- Jeg har noen klare tanker om hvor vi må flytte selskapet for å lykkes i et krevende marked. I mine mange år i grafisk bransje har jeg besittet stillinger i de fleste funksjoner, fra produksjon til ledelse, noe som gir meg god innsikt i verdikjeden. Dette kombinert med mine erfaringer fra reklamebransjen, gjør at jeg også ser noen klare potensialer i å gjøre skillet mellom et produksjonsfokus og et rådgivende fokus, mindre.

Hva vil være det viktigste å ha fokus på for AKNP framover?
- Uten å gå i detalj i de interne perspektiver, skal det utarbeides en ny strategi basert på et nytt målbilde. Jeg forventer at en tydelig fremtidsposisjon med en omforent strategi vil samle laget og flytte oss i samme retning. I tillegg må vi jobbe godt med utvikling av personell, både faglig og personlig, samt ytterligere effektivisere våre produksjonsprosesser. Kunden skal oppleve et AKNP som er mer rådgivende, har en tydeligere merkevare, og som stimulerer til gjenkjøp og langsiktige kundeforhold.

Lederskiftet:
Atle Olsen forlater AKNP etter å ha vært en del av selskapet de siste fem årene.
– Jeg vil benytte anledningen til å takke Atle for hans lederskap i AKNP de siste fem årene. Han har ledet selskapet gjennom krevende tider for bransjen – med pandemi, permitteringer og store omstillinger, avslutter Daland.

Dato: 16.03.22