Fra Allkopi NetPrint til MAKE!GraphicsDet er en stor oppgave for en bedrift å endre identitet. Det handler om langt mer enn å endre navn og logo, mer enn en endring av farge og form. Identiteten vår er førsteinntrykket vårt – men også noe vi skal leve godt med i lang tid. Noe som skal representere produktene våre, menneskene bak, og hva vi står for. 

En fornying skal speile bedriftens visjon, og det visuelle uttrykket skal representere hvem bedriften er, hva den gjør, og formidle bedriftens verdi. Hva ønsker en å fortelle med endringen? Før man i det hele tatt starter med det visuelle uttrykket, må det ligge en tydelig strategi klar.

For Allkopi NetPrint var tiden veldig moden da beslutningen om identitetsendring kom. Det var en riktig og viktig beslutning. Vi er en bedrift i endring, som leverer langt mer og bredere enn da både Allkopi og NetPrint ble startet. Selv om vi fremdeles tilbyr kopi og print, leverer vi stort på storformatproduksjon og er gode på kreative løsninger til både utsmykning, messer, stands, bilder, skilt osv. Vi har en dyktig designavdeling med høy kompetanse. Vi har dyktige folk som opererer vår store maskinpark. Dette gjør at gode råd, design og valg av medier henger godt sammen og gir fine produkter.

Vi ønsket å forsterke verdien vår i våre eksisterende målgrupper, og samtidig formidle at vi har nye posisjoner og dermed snakker til en større målgruppe enn tidligere. Gjennom vår nye visjon får vi også formidle vårt store fokus på bærekraft og en grønnere og sunnere produksjon, som bidrar til å ivareta både oss og kloden vår. 

Valg av navn
For meg ble det viktig å fange essensen og å favne hele bredden i våre leveranser i et lettfattelig og konsist navn. Et navn som samtidig er beskrivende og logisk for oss. Da MAKE! kom ned på papiret, var det veldig klart at dette hadde de fleste av de kvalitetene som kunne gi oss en god beskrivelse. Et navn som definerte vår identitet på hvem vi er og hva vi gjør. På tvers av alle avdelinger og alle prosesser i våre leveranser og produksjon. Dette kunne også beskrive de gode prosessene vi ønsker å ha relasjonsmessig, både internt og eksternt. 

Selvfølgelig måtte vi hete Make! 
Navnet MAKE!Graphics er veldig beskrivende for alt vi gjør.  

Oversatt til norsk betyr make å lage. Og det er den absolutt beste beskrivelsen på det vi gjør, hver dag i vår bedrift. Det er noe vi gjør alle sammen, uansett stilling, rolle og avdeling.  Vi lager ideer og råd og konsepter. Vi lager design. Vi lager produkter. Og ikke minst så  lager vi relasjoner både med våre kunder, men like viktig, mellom oss som kollegaer.   Vi lager ny kunnskap, nye gode erfaringer. Vi lager muligheter, vi lager kultur og godt miljø.  Vi lager hverandres hverdag! 

På norsk har dette ordet også en fin betydning. Nå er det jo ikke sånn at vi lever i et ekteskap med hverandre på jobb. Men samtidig jo! Litt. Make betyr nemlig likemann, sidestykke, enestående, like mye av hver, bedre halvdel. Det syns jeg er en fin beskrivelse på samarbeidet og respekten som vi skal ha for hverandre som kollegaer. Et samarbeid fungerer utrolig godt med et slikt utgangspunkt. Vi lager hverandre gode! 

Dette overføres også fint til vårt samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere. Vi ønsker et godt og nært samarbeid med våre kunder, slik at vi løser utfordringer og lager produkter på best mulig måte sammen.  
Litt om logodesignet MAKE!Graphics
Å gjøre disse tankene og konseptet om til noe visuelt var neste utfordring. En skal gjennom variasjoner og ulike retninger før en lander på noe som treffer og sitter. Både i form og farge. 

Nokså umiddelbart var tanken min at logoen tydelig skulle vise variasjonen og kreativiteten og forskjelligheten som jeg tenker vi representerer, både i vår leveranse, og vi som ansatte. Derfor startet jeg med å eksperimente med ulike varianter av stabling av bokstavene i ordet MAKE!, der ideen var å lage flere, men tydelige gjenkjennelige grafiske varianter av logoen. Jeg valgte også et utropstegn bak ordet MAKE!, som jeg løftet, for å «rope litt høyere». Vi ønsker å skape oppmerksomhet både for oss selv, og for våre kunder. 

Tanken bak logoen er at den skal være kreativ, leken og utradisjonell, samtidig som den er solid og seriøs.  

Det er en levende logo som er grafisk spennende, som er nysgjerrig og nytenkende.  

Den kan framstilles i mange varianter, ved å stable bokstavene i ulike sammensetninger og nye former. Dette gjør den variert, spennende og representerer den kreative tanken vi har og som vi ønsker å formidle. Logoen skal formidle og innby til kreativitet og lek. 

Jeg hadde et stort ønske om å formidle at vi i vår bedrift har utrolig bra kvaliteter, dyktige mennesker og mye bra tenking og kompetanse! Mye kreativitet! Mye forskjellighet! Noe som er utrolig bra og viktig. Det er jo de forskjellige menneskene bak som skaper de gode resultatene. 

We are the makers
I denne prossessen kom ordet «maker». Og det synes jeg er en veldig fint ord som definerer oss i Make!Graphics. Vi er veldig stolte av det vi får til. Vi er menneskene bak, vi er de som lager. We are the makers! Det var fint å gi oss selv en felles identitet som knytter oss sammen, likestiller og som gir oss som kollegaer en felles identitet som styrker samhold.

Utvikling av ny payoff - THINK.CREATE.EXPERIENCE.
Kort, konsist og tydelig. Som fint beskriver hele prosessen vår fra a til å i vår leveranse av tjenester. Fra idéutvikling, gjennom designprosessen og produksjonen, til opplevelsen av et ferdig produkt. Det overføres like fint til en liten trykksak, som til et stort utsmykningsoppdrag. Prosessen er den samme, i liten eller stor skala. 

Vi bruker utropstegnet aktivt som symbol for disse ordene. 

THINK. har fått symbolbruk som gir assosiasjoner til morse, tankestreker, matrix, koder. Vi løser oppgaver og utfordringer. Vi tenker ut ideer. Vi setter ideer og tanker i system. CREATE. har fått symbolbruk som assosieres med et plusstegn. Vi lager, vi legger til, vi skaper noe nytt. Vi setter ideer ut i livet. Vi designer på mange plan og flater. Både visuelt, konseptuelt og i gjennomføring og produksjon av produkter. Symbolet kan også assosieres med team, gruppearbeid rundt et bord, flere mennesker forent i et fellesskap og i en felles tanke. Symbolet kan settes sammen til noe større i et design/mønster som beskriver mangfold. EXPERIENCE. har fått symbolet utropstegn. Vi skaper begeistring, opplevelser og følelser. I både store og små format, og på mange ulike flater. Vi lager inntrykk og uttrykk! Vi lager design med mening som kan brukes i læring. Vi lager design som skal ivareta menneskers sikkerhet. Vi lager design som skal vise vei. Vi lager wow! 
Tilleggspay-off!
OPEN.BRIGHT.MINDS.

Dette er også er en utrolig fin beskrivelse på oss som er de nye MAKE!Graphics folkene. Vi liker å se bredt og med åpent sinn. Vi er mange forskjellige mennesker, men stor kunnskapsbredde, og vi liker å tenke at det gir gode ideer, og smarte valg. Vi er lyttende og flinke til å avdekke behov og rådgi med gode fornuftige og kreative løsninger. 

Vi tenker at: 
We MAKE! a difference. 
We MAKE! it count. I arbeidet med ny visuell identitet og nye verdier og ny visjon, har vi erfart at vi i MAKE!Graphics gjør et veldig godt arbeid sammen som team på tvers av våre avdelinger på landsbasis. Vi har mye kompetanse, og vi har dratt stor nytte av god kunnskap og kreativitet fra de ulike avdelingene våre. Vi jobber bra på Teams! Dette tenker vi også vil komme våre samarbeidspartnere og kunder til gode.
  
Det har vært en utrolig kjekk oppgave å jobbe ut den visuelle og konseptuelle MAKE!Graphics. 

I denne prosessen har jeg vært heldig å få jobbe tett og godt sammen med Terje i Lørenskog, som har definert oss med vår nye pay-off. Terje er også veldig god på 3D design.  Emilie som har dratt den nye profilen fint ut på våre digitale flater.  Hanne i Bergen har tatt profilen videre inn i interiør og rom, for å gi våre lokasjoner en innbydende, unison og fin atmosfære. Supergod på materialvalg, interiørløsninger og utsmykning. Vi får det skikkelig fint!  Rebecca i Lørenskog har vært prosjektleder for re-brandingen, og er tungt involvert i markedsstrategi og jobber videre med våre nye verdier, visjon og misjon. Rebecca er profilsterk og samler vårt nye konsept inn i vår nye brandguide.  Jeg er lokalisert i Sandnes, og har utviklet og designet idé, konsept og visuelt uttrykk. 

Ta gjerne en titt på filmsnutten, som tar deg gjennom en visuell presentasjon av det nye uttrykket vårt. Vi føler at dette kjenner vi oss igjen i, og vi ser fram til kjekke og gode samarbeid med både våre gamle og nye kunder. 

Allkopi NetPrint er MAKE!Graphics

Please accept marketing-cookies to watch this video.Vi i MAKE!Graphics elsker utfordringer, elsker å få lage kreative løsninger, og vi gleder oss til veien videre! 

Velkommen til oss! 

Hilsen Hilde