bloggheader hanne

Form og funksjon

– Det er så mye mer enn utsmykning!Å jobbe med profildesign handler om å klokt, gjennomført og meningsfullt sette sammen form og funksjon.
Med skiltingen skal man veivise mennesker til et mål, - bokstavlig talt. En pasient skal finne veien til sin avdeling, eller en elev skal finne klasserommet sitt og dette skal gjøres i henhold til universell utforming, hensynsfullt og med alle mennesker i tankene. Det betyr ikke at skilt skal være systemformet og kjedelig! - tvert i mot - her kommer form og estetikk inn og gjør funksjonen både en tjeneste og gir brukerne en god opplevelse.


Vi er heldigvis forbi dørskilt i 170 øyehøyde med kontorprintet A5 papirinnstikk som sier «her sitter Økonomisjefen»


I dag er kontorlandskapet, skolene og helsebygg i endring. Der det før var små cellekontorer er det i dag landskap, stillerom, arbeidssoner, sosiale soner og teamsrom. Det krever en helt annen type veifinning og skjerming enn i de gamle lokalene med tette vegger og lukkede dører. De moderne glassveggene, skilleveggene og landskapene skaper endel nye muligheter til å både skape estetiske gode veggflater og samtidig formidle identitet, skape tilhørighet, og gi verdifull informasjon.


Som profildesigner her i bedriften min har jeg et mål om at kunden min skal oppleve at veggflater, glassflater, gulv eller tak fikk en ny dimensjon og et nytt liv etter at vi har åpnet mulighetene som kanskje ikke var så synlige. Vi snakker om produkter som print på lyddempende materialer for rom med for mye akustikk, bilder med lys i for behandlingsrom med behov for en behagelig avledning, foliering av kontorlandskap med identitet og varme, veifinning for skoler med intuitive fargekoder og gjenkjennbar estetikk eller skilt på fasade for god synlighet. Samtidig ligger universell utforming i bunnen sånn at alle mennesker skal være beskyttet mot å gå i glasset eller finne veien på en intuitiv og forutsigbar måte.


Jeg jobber tett med andre kreative faggrupper som arkitekter og interiørarkitekter og elsker å komplimentere i et større totalkonsept. I dag ferdigstiller vi første del av det nye psykiatriske sykehuset i Kristiansand hvor vi leverer en spesielt brukertilpasset foliering, veifinning og skjerming for en pasientgruppe med ulike behov.
Det er en utrolig givende oppgave.


I dag er foliering og skilting likestilt med fast inventar i byggeprosjektene og vi jobber for å komme tidlig inn i prosessen slik at vi kan prosjektere klokt sammen med eksempelvis lyssettingen, elektro og tømrer. For hvem vil vel ikke ha informasjonsskilt eller logo der lysene eller strømuttaket er eller hvor fint er det ikke hvis vi kan bygge inn bilder eller profilelementer i spileveggen.


Jeg er heldig med mitt team i MAKE!Graphics (tidligere Allkopi Netprint). Vi kan ta på oss de store oppgavene og holde i mange elementer fordi vi er et velsmurt team med mye erfaring.
Vi har vært med fra begynnelsen fra når storformatsprint var forbeholdt banner og byggeplasskilt og foliering var frosting med logo på.
I dag er dette et raffinert fagfelt med mange spesialdesignede løsninger. Materialutvalget er en konfekteske med helt fantastiske materialer som setter fyr på kreativiteten. Kreativitet som tilslutt gagner våre kunder!


Hilsen Hanne