Ekstraordinært energitillegg


Vi vil fra 23.september innføre et ekstraordinært energitillegg på 6,82%

Vi er en kraftkrevende bedrift, og økningen i strømprisen har medført store uforutsette kostnader på alle våre lokasjoner og produksjonslinjer. I denne spesielle situasjonen må vi som selskap gjøre justeringer som ivaretar vår inntjening i en allerede marginpresset industri.

I tillegg ser vi at alle våre transportører er utsatt for en kraftig økning i drivstoffprisene enten de benytter fossile eller elektriske kjøretøy, noe som igjen fører til en stor økning i våre transportkostnader.

Vi ser også at flere av våre underleverandører nå innfører energitillegg eller øker sine priser som en konsekvens av strømprisen, noe som igjen fører til dyrere varer inn til oss.

Summen av alt dette medfører konsekvenser for vår produksjon, og MAKE!Graphics AS ser seg derfor nødt til å innføre et midlertidig energitillegg på 6,82% av fakturaverdien. Tillegget vil fremkomme som en egen varelinje på fakturaen, og vil gjelde alle leveranser.

Vi arbeider aktivt for å begrense skadevirkningene som situasjonen medfører, og vil løpende vurdere utviklingen.Lørenskog 22.09.2022


Trond Hystad
Økonomisjef